Rocco Hunt "Stu core t'apparten" il video


Nuovo singolo e relativo video per Rocco Hunt "Stu core t'apparten" prodotta da Valerio Nazo.

Diretto da VIMAFilm Camera1: Vincenzo Improta Camera2: Lorenzo Pellegrino Truccatrice: Dafne ChinettiQuesto il testo del brano:

Mann rit "sta tranquill, tutt pass" ma tu Riest chella cos ca nun se n và chiù Stu cor t'apparten Ossaj picciò faj a scem Quann scinn ind o'quartier Quand tuorn tard a ser Mannagg a me che m'annammor Tutt e vot cà m'guard e cà m'parl accusì Staser gir rind a machin finchè nu't trov So capac e chiammà pur tutt' e e cumpagn toj Ca so pazz assaj Tu t'ncazz assaj Quann spenn troppi sold p t'fà nu regal Ma si bell' assaj Faj fint ca n'ossaj Tu p me si n'edizione limitat Si m'annamor e te è la fin' Pkè foss gelus e l'ombr' ca t'segue M facess pur accir Si rind a st'uocchie tuoj truvas e cos ver Mann rit "sta tranquill, tutt pass" ma tu Riest chella cos ca nun se n và chiù Stu cor t'apparten Osaj picciò faj a scem Quann scinn ind o'quartier Quand tuorn tard a ser, yeh, ehi Tutt pass ma tu Riest chella cos ca nun s'fà chiù Stu cor t'apparten Osaj picciò faj a scem Quann scinn ind o'quartier Quand tuorn tard a ser Mannagg a me ch m'annammor Frnesc semp accusì Chi n va sott è semp o'cor Ca nu c'fà chiù a suffrì Pciò nisciun s'annammor (pciò nisciun s'annammor) Ognun penz e fatt suoj (ognun penz e fatt suoj) Mannagg a me cà stò c'a for (mannagg a me cà stò c'a for) Ferm ind a machin rà doj or (ind a machin dà doj or) Nu te credo manc' quand' giur Sti vas m'parn e Giud' Nu l'agg fatt cu nisciun Mo sto'parlan pur a sul (mo st'parlan pur a sul) Mann rit "sta tranquill, tutt pass" ma tu Riest chella cos ca nun se n và chiù Stu cor t'apparten Osaj picciò faj a scem Quann scinn ind o'quartier Quand tuorn tard a ser, yeh, ehi Tutt pass ma tu Riest chella cos ca nun s'fà chiù Stu cor t'apparten Osaj picciò faj a scem Quann scinn ind o'quartier Quand tuorn tard a ser


Queste le date del tour:
NAPOLI 03/04/20 SOLD OUT ROMA 04/04/20 https://bit.ly/35hRimI BOLOGNA 09/04/20 https://bit.ly/2O2RLnd MILANO 17/04/20: https://bit.ly/2N0FoYj BARI 22/05/20 https://bit.ly/39r59cs NAPOLI 26/05/20 https://bit.ly/2HfHTSQFollow on Instagram - https://www.instagram.com/poetaurbano/
Facebook - https://www.facebook.com/RoccoHuntOff... Messenger - https://m.me/RoccoHuntOfficialPage/ Twitter - https://twitter.com/roccohunt Subscribe for more https://bit.ly/roccohuntsubscribe

Commenti

Translate