Post

Jerry Lewis (Newark, 16 marzo 1926 – Las Vegas, 20 agosto 2017)